Arti kata gangsar menurut KBBI

Adjektiva

gang.sar1

  • a lancar; tidak ada halangan: mudah-mudahan dia -- dalam menuntut ilmu

gang.sar2

  • n prosa