Arti kata ibarat menurut KBBI

Nomina

iba.rat

  1. n perkataan atau cerita yang dipakai sebagai perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan): dalam kesusastraan lama banyak terdapat cerita --
  2. n isi (maksud, ajaran)yg terkandung dalam suatu perumpamaan (cerita dan sebagainya): ia pun tahu juga akan -- perkataan itu
  3. p seumpama: aku ini -- balam dalam sangkar, mata lepas badan terkurung
  4. n perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yang lain dengan menggunakan kata-kata bagai, seperti: -- anjing dan kucing