Arti kata labur menurut KBBI

Verba

la.bur1

prakategorial cari: melabur, melaburkan, pelaburan

la.bur2

prakategorial cari: melabur, pelabur

la.bur3

prakategorial cari: kelaburan