Arti kata yaum menurut KBBI

Nomina

ya.um

  • n Ar hari